بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

مدعی اصلی سنگین وزن کشور ، قهرمانی که سال گذشته کلی حواشی داشت ولی امسال و قصد داره که تمام مراحل موفقیت طی کنه ، بدنی با استعداد و خوش ژنتیک که اگر حمایت بشه به مسترالمپیا خواهد رسید

0.05 sec, flt: 0 time: 9, count: 11, slow: 0