بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

اخبار منفی و تنش زا می تواند تاثیرات بسیار منفی را روی روحیه افراد بگذارد. همچنین اخبار و رسانه ها باعث شکل دهی و تثبیت باور های محدود کننده در ذهن افراد میشوند. برای موفقیت باید تلاش کرد که کنترل ذهن خود را در دست بگیریم و با تمرکز روی اهداف خودمان کار کنیم و دستاورد های بزرگتری را در زندگی خلق کنیم. برای توضیحات بیشتر به لینک این محتوا در سایت علیرضا تاج آبادی سر بزنید: https://alirezatajabadi.com/negative-news-impact/

0.05 sec, flt: 0 time: 8, count: 11, slow: 0