بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

صدها کشاورز انگلیسی با هدف نشان دادن نارضایتی خود از سیاستهای غذایی دولت، واردات محصولات نامرغوب و مقررات سخت گیرانه قیمت گذاری مواد غذایی با تراکتور وارد خیابان‌های لندن و میدان مجلس شده و آهنگ بیبی شارک را با وسایل نقلیه خود نواختند.

0.05 sec, flt: 0 time: 7, count: 11, slow: 0