بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف مبتنی بر شواهد، به بررسی ورود بانک‌های خصوصی در ایران و تاثیر آن در بنگاه‌های اقتصادی می‌پردازد. به گزارش اکوایران، علی ابراهیم‌نژاد، با ارائه مطالعه‌ای در حوزه ورود بانک‌های خصوصی در ایران و تاثیر این بانک‌ها در بنگاه‌های اقتصادی، به اهمیت این موضوع پرداخت. وی با ارزیابی از ورود بانک‌های خصوصی به چرخه بانکداری، تاثیر آن بر نظام مالی و بخش واقعی اقتصاد را تشریح کرد. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: تلاش برای پاسخ به این سوال که آیا ورود بانک‌های اقتصادی به چرخه بانکداری اتفاق خوبی بوده یا خیر، بدون بررسی داده‌ها اتفاق بدی است. ابراهیم نژاد، مبتنی بر شواهد داده‌ای، به پیدایش بانک‌های خصوصی در کشور پرداخت. او در این مقاله به وضعیت نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی نسبت به GDP می‌پردازد. این حجم از اعتباراتی که به بخش خصوصی اعطا شده چه اثری بر اقتصاد داشته است؟ این نشست در دیماه 1402 توسط مرکز تحلیل داده شریف برگزار شده است.

0.05 sec, flt: 0 time: 8, count: 11, slow: 0