بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

لورکوزن با پیروزی قهرمانی خود را قطعی کرد؛ هری کین باز هم ناکام در کسب قهرمانی گزارش: امیدرضا گرمابدری

0.05 sec, flt: 0 time: 9, count: 11, slow: 0