بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

اخبار «حیف‌پُرس»؛ فصل دوم رییس کمیته نامگذاری روزهای بی نام و با نام ایران؛ بعد از 39 سال فهمیدیم روز و شب یلدا را اشتباه گرفتیم! بعد از حدود ۴۰ سال نام «شب‌یلدا» دوباره به تقویم ایرانیان بازگشت

0.05 sec, flt: 0 time: 8, count: 11, slow: 0