بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

چالش خرید تنهایی امیرصدرا رو تکرار کردیم و این بار امیرعلی تنهایی رفت خرید. با این تفاوت که یه چالش جدید برای امیرعلی طراحی کردیم که باید در مدت زمان مشخص چالش رو انجام میداد.

0.05 sec, flt: 0 time: 8, count: 11, slow: 0