بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

بی تردید " گوزنها " نیازی به نوضیح ندارد . اغلب سینما دوستان به یقین چند بار به تماشای این فیلم نشسته اند . گفتنی آن که به جهت فشار دستگاه امنیتی آن زمان ، آقای کیمیایی ناگزیر شد پایان آن را تغییر دهد . در نسخه به نمایش درآمده این فیلم در پیش از انقلاب ، قدرت با اصرار سید ، خود را تسلیم نیروی انتظامی می کند .

0.04 sec, flt: 0 time: 6, count: 11, slow: 0