بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

اسب رینگو باقری با چابکسواری یونس اورکلی و مالکیت شکیب باقری توانست در دور 4 هفته 19 - جمعه فصل پاییز گنبد کاووس 1401، عنوان قهرمانی را در کورس تروبرد هندیکاپ کلاس 3 مسافت 1700 کسب نماید. اسب های زستا و سار سارا به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org

0.04 sec, flt: 0 time: 6, count: 11, slow: 0