بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

اسب آلپار با چابکسواری امین محمدی و مالکیت مرحوم حلیم و شاه نور بزمونه توانست در دور 6 هفته 19 - جمعه فصل پاییز گنبد کاووس 1401، عنوان قهرمانی را در کورس دوخون ریتد کاندیشن کلاس 1 مسافت 2200 کسب نماید. اسب های تسلا و بی تو به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org

0.04 sec, flt: 0 time: 6, count: 11, slow: 0