بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

در فیلم Angel Has Fallen ، پس از وقایع رخ داده در دو فیلم قبلی، نماینده سرویس مخفی، مایک بنینگ که یک مامور باتجربه و حرفه ای است متهم به انجام کاری که نکرده است می شود. در این شرایط او تصمیم می گیرد فرار کند تا بی گناهی خود را ثابت کرده و همچنین تهدید واقعی را پیدا کند که…

0.05 sec, flt: 0 time: 7, count: 11, slow: 0