بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

Shabzadeh 'Bekan' official Mv I2RBAND Producer: Ravaghmah Beat : Beatofficial Director: Ali Ahmadi Mix Mastering: Shervin Shad Filming: Alireza Sohrabi Ali Ahmadi Edit: Ali Ahmadi Color Correcting: Ali Ahmadi Cover: Mah8i

شبزده هیچکس بکن دیس

1 ماه پیش در موسیقی زمان 04:05 5
0.06 sec, flt: 0 time: 5, count: 11, slow: 0