بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

سریال در مورد ساختار دولت امپراتوری سلجوقی، وقایع سیاسی، جنگهای امپراتوری سلجوقیان و زندگی سلطان ملکشاه یکم سرو کار خواهد داشت. دوبله فارسی، ویدیو رسانه اندیشکده امیرحمزه.

0.05 sec, flt: 0 time: 6, count: 11, slow: 0