بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

ام هانی نام نوجوانی است که سوره مبارکه فیل را با برادرش ابراهیم و خواهرش آیه قرائت می کند. شیوه آموزش این خواهر، قرائت سوره و تکرار چندباره آیات توسط خواهر و برادرش است.

0.05 sec, flt: 0 time: 5, count: 11, slow: 0