بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

سریال زمهریر / زمستان سخت قسمت 23 آدرس کانال مشکی ترکی https://www.youtube.com/channel/UCmu9... وقتی فیروزه از زندان بیرون می آید، داخل ماشین ارتان را نمی‌بیند. راننده از فیروزه میخواهد سوار شود تا او را پیش ارتان ببرد. فیروزه با تعجب سوار می شود. در خانه، براق مشغول آشپزی است و آیاز سریع به سمت اتاق کار ارتان می رود تا دنبال برگه بگردد. کمی بعد، مهوش ناگهان به خانه آمده و وارد اتاق می شود. آیاز شوکه می شود. مهوش یک پاکت به آیاز میدهد و می‌گوید که نسخه اصلی درخواست آنجاست. آیاز از کمک مهوش متعجب می شود. مهوش میگوید که میخواهد هرکس به سزای کارش برسد. سپس میگوید که ارتان به خانه کوهستان رفته و از آیاز میخواهد که مراقب باشد تا ارتان فرار نکند. آیاز به بهانه تصادف دوستش، سریع از خانه بیرون آمده و به سمت کلانتری می رود. وکیل او و یاشار نیز آنجا آمده اند. آیاز، برگه و آدرس ارتان را تحویل داده و خودش سریع به سمت خانه کوهستان می رود. فیروزه به خانه کوهستان می رسد . او داخل رفته و با دیدن میز رمانتیک متعجب می شود. او به ارتان میگوید که یاشار برگه را امضا نکرده است و او بیگناه است.

0.05 sec, flt: 0 time: 5, count: 11, slow: 0