بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

سریال زمهریر / زمستان سخت قسمت 21 آدرس کانال مشکی ترکی https://www.youtube.com/channel/UCmu9... در خانه، براق به اتاق خواب ایجلال می رود و او را بیدار میکند و میگوید که چون او باعث شده است تا شب را پیش آیاز نباشد، حق خوابیدن ندارد. سپس مرگ ایرماک را به او یادآوری میکند و تهدید آمیز با او حرف می زند. ارتان، اکیپ تجسسی را به شرکت برده و میخواهد که اثر انگشت همه کارکنان را از روی وسایل آنها بردارند و تمام اتاق ها را نیز بگردند تا برگه را پیدا کنند. او میگوید که هیچکس مستثنی نیست و حتی اتاق مهوش را نیز باید بگردند. آیاز دم خانه فیروزه رفته و مثل قدیم، با سنگ به شیشه اتاق می زند. فیروزه دم در می رود. آیاز ماجرای ارسال ناشناس نامه درخواست به ارتان را به فیروزه میگوید. فیروزه به شدت خوشحال می شود و از آیاز میخواهد که هر طور شده نامه را پیدا کند. سپس از خوشحالی او را بغل میکند. مته که تا دیروقت در شرکت بوده، متوجه گروه تجسس می شود. ارتان از دیدن مته در شرکت جا میخورد. او از مته میخواهد که این قضیه بین خودشان بماند. فاروق و سودا که هیچ پولی ندارند، به پارک می روند ولی بخاطر سردی هوا، نیمه ش

0.05 sec, flt: 0 time: 6, count: 11, slow: 0