بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

کامل ترین پکیج آموزش ریاضی یازدهم تجربی در سایت علی جبرا https://www.aligebra.com/product/p33/ مشاوره و خرید پکیج ریاضی علی هاشمی 09127744389 هماهنگی کلاس خصوصی با علی هاشمی 09127744281 سرفصل فیلم های آموزش کتاب ریاضی یازدهم تجربی (ریاضی2) در سایت علی جبرا فصل اول: هندسه تحلیلی، معادله درجه دو، معادله گویا، معادله رادیکالی https://www.aligebra.com/product/p33s1/ فصل دوم: ترسیم های هندسی، قضیه تالس و استدلال ریاضی، تشابه مثلث ها، هندسه https://www.aligebra.com/product/p33s2/ فصل سوم: دامنه و برد تابع، انواع تابع، اعمال جبری روی توابع، تابع وارون و یک به یک https://www.aligebra.com/product/p33s3/ فصل چهارم: نمودار مثلثاتی، روابط مثلثاتی، واحد اندازه گیری، رادیان و درجه، توابع مثلثاتی https://www.aligebra.com/product/p33s4/ فصل پنجم: توابع نمایی، لگاریتم و توابع لگاریتمی، نمودارها و کاربردهای نمایی و لگاریتمی https://www.aligebra.com/product/p33s5/ فصل ششم: فرآیندهای حدی، محاسبه حد توابع، پیوستگی، حدهای مبهم، حد با نمودار https://www.aligebra.com/product/p33s6/ فصل هفتم: احتمال شرطی

0.05 sec, flt: 0 time: 5, count: 11, slow: 0