بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

نه حوا بود نه آدم سیب اما بود و سیب‌ها همیشه ممنوعه‌اند می‌گفتم می‌آیی و می‌مانی می‌گفتم دست‌ات و لبخندت همواره من خواهد بود غافل بودم از جاذبه زمین که سیب را قبل از دست‌ات قبل از نگاهت چیده بود دکلمه: مهدی مهاجر شاعر: آرزو نوری

آرزو نوری مهدی مهاجر سیب

10 ماه پیش در هنری زمان 01:00 3
0.05 sec, flt: 0 time: 8, count: 11, slow: 0