بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

بررسی دلیل شروع بحران سوریه و منافع اقتصادی کشورهای حامی تروریسم از جمله آمریکا و پرداخت به دو موضوع ترانزیت انرژی و مسیرهای ترانزیت زمینی.تهیه کننده و کارگردان : وحید فراهانی

0.09 sec, delay: 0.00 sec time: 52, count: 10, slow: 0