بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

استاد عبدالجبار کاکایی، در شانزدهمین برنامه «چشمه حکمت» حکایتی در باب پرهیز از غرور و خودپسندی توسط روزه‌دار بیان کرده است

0.08 sec, delay: 0.00 sec time: 24, count: 10, slow: 0