بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

استاد عبدالجیار کاکایی در دهمین برنامه «چشمه حکمت» به غزلی از مولانا درباره الگو قرار دادن زندگی اولیای الهی پرداخته است

0.47 sec, delay: 0.00 sec time: 405, count: 10, slow: 0