بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

این افتخار رو داشتیم تا در حضور استاد عزیز "دکتر محمود تمیزی" یک گفتگوی صمیمانه داشته باشیم.

0.04 sec, delay: 0.00 sec time: 8, count: 10, slow: 0