بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]


#دیرین دیرین #فاصله گذاری اجتماعی ‌

این قسمت: #فوتبال ‌
مردم کرونا خیلی خیلی جدی‌ است ‌
فاصله‌گذاری اجتماعی رو رعایت کنید ‌

فاصله‌گذاری اجتماعی در فوتبال دیده بودید؟ خالی نبندید ندیده بودید، با ما ببینید ‌

@dirindirincartoon ‌
‌ @mohammadabolhassani ‌
‌ @derakhshiali ‌
‌ @mr alimardani ‌

‌ Hashtag ‌
———————————————— ‌
#کووید19 #مسابقه #فوتبال #کاشته #داور #فاصله گذاری #در خانه بمانیم #واکسن کرونا #کرونا را جدی بگیر

0.17 sec time: 123, count: 18, slow: 0