بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

شرکت ملی گاز ایرانمروری بر اخبار صنعت گاز در هفته گذشته، ویدئو شماره 1۵

اخبارگازصنعت

1 هفته پیش در فیلم زمان 06:48
0.16 sec time: 73, count: 24, slow: 0