بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

آموزش بدنسازی

داشتن میان تنه ی قوی باعث بهبود عملکرد شما در هر ورزشی میشه. چند حرکت شکم و پهلو برای سطح نیمه حرفه ای و حرفه ای رو در ویدئو می‌بینید. امیدوارم فردای روز تمرین شکم درد لذت بخشی رو تجربه کنید. ✌

0.303