بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

حفظ آیه به آیه قرآن کریم، شامل حفظ آیه، لغات و ترجمه به همراه صوت آیه؛ نگران حفظ کردن آیات نباشد، فقط به صوت آیات گوش کنید و یک بار تکرار کنید سپس به ترجمه آیه و مفهوم آن فکر کنید و کلمات غیر تکراری ذکر شده به عنوان کلید واژه های حفظ را مطالعه کنید.آیات با استفاده از لایتنر بیکران آنقدر تکرار می شود که بدون نیاز به حفظ کردن، در حافظه دائم شما ماندگار خواهد شد.

0.03 sec, flt: 0 time: 6, count: 11, slow: 0