بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

بهنام بانی بی معرفت Behnam Bani Bi Marefat نگفتم توی فکرته بری یه روزی رفتی تو درست اونم چه روزی روزی که بهم رسیده بودیم چی شد اون خوابا که دیده بودیم نقشهه ایی که کشیده بودیم نگفتم واسه رفتنت بهونه چیدی رفتی خوب بگو به چی رسیدی یادته چه روزایی رو داشتیم یادته چه آرزوها داشتیم عشقو توو گذشته جا گذاشتیم بی معرفت یه جوری حال این دل دیوونه بعد تو بده که با تمام آدما و با خودش بهم زده تمام این خیابونا رو صد دفه قدم زده بی معرفت یه جوری عاشقت بودم که هیچکسی بلد نبود بدی این دلم همین بودش که با تو بد نبود تو آدمی بودی شبیه حرفی که میزد نبود رفتی چه دردی حرف آخرت داشت رفتی دیدی یهو برت داشت گذاشتی تنهام میون اشکام نگفتم به هیچکسی بدی تو دیگه اخه آدم بدیه عشقشو نمیگه بی معرفت یه جوری حال این دل دیوونه بعد تو بده که با تمام آدما و با خودش بهم زده تمام این خیابونا رو صد دفه قدم زده بی معرفت یه جوری عاشقت بودم که هیچکسی بلد نبود بدی این دلم همین بودش که با تو بد نبود تو آدمی بودی شبیه حرفی که میزد نبود

0.07 sec, flt: 0 time: 19, count: 11, slow: 0