بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

پخش ویدئو بعدی ... {{ next_video.title }}
[توقف]

اسب آی گزل ارمشی با چابکسواری عبدالحلیم قبادی و مالکیت رجب محمد و محمد صفا ارمشی توانست در دور 4 هفته 6 - پنج شنبه فصل تابستان آق قلا 1402، عنوان قهرمانی را در کورس ترکمن هندیکاپ کلاس 5 مسافت 1200 کسب نماید. اسب های هورس دیر و ریتانادر به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org

0.05 sec, flt: 0 time: 7, count: 11, slow: 0