بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به viscous damper

آزمایش میز لرزان سازه 5 طبقه ب... 00:22

آزمایش میز لرزان سازه 5 طبقه با میراگر ویسکوز taylor

2 هفته پیش

تست 10 سیکل کامل رفت و برگشتی... 00:25

تست 10 سیکل کامل رفت و برگشتی میراگر ویسکوز

2 هفته پیش

تست میز لرزان قاب چوبی معمولی... 04:50

تست میز لرزان قاب چوبی معمولی و مجهز به میراگر ویسکوز

2 هفته پیش

معرفی سیستم دیوار برشی ویسکوز... 04:01

معرفی سیستم دیوار برشی ویسکوز شرکت DIS آمریکا

2 هفته پیش

تست میراگر ویسکوز دو خطی شرکت... 01:21

تست میراگر ویسکوز دو خطی شرکت oiles در ژاپن

2 هفته پیش

آزمایش میراگر ویسکوز در ستاپ ا... 00:21

آزمایش میراگر ویسکوز در ستاپ افقی در دانشگاه بافلو

2 هفته پیش

آزمایش میراگر ویسکوز در میز لر... 00:25

آزمایش میراگر ویسکوز در میز لرزان تحت رکورد زلزله

2 هفته پیش

رفتار مناسب سازه های بلند در ژ... 05:49

رفتار مناسب سازه های بلند در ژاپن مجهز به میراگر ویسکوز

2 هفته پیش

تست میراگر ویسکوز شرکت taylor 00:08

تست میراگر ویسکوز شرکت taylor

2 هفته پیش

آزمایش بارگذاری با سرعت بالا ب... 00:21

آزمایش بارگذاری با سرعت بالا بر روی میراگر ویسکوز

2 هفته پیش

انیمیشنی از میراگر ویسکوز شرکت... 00:41

انیمیشنی از میراگر ویسکوز شرکت taylor

2 هفته پیش

نحوه ساخت و عملکرد میراگر ویسک... 09:09

نحوه ساخت و عملکرد میراگر ویسکوز در سازه ها

2 هفته پیش

استفاده از میراگر ویسکوز در سا... 07:20

استفاده از میراگر ویسکوز در سازه ها در ژاپن

2 هفته پیش

مقایسه عملکرد قاب مجهز به میرا... 00:30

مقایسه عملکرد قاب مجهز به میراگر ویسکوز با قاب معمولی

2 هفته پیش

انیمیشن مقایسه سازه با و بدون... 01:30

انیمیشن مقایسه سازه با و بدون میراگر ویسکوز و جداساز

2 هفته پیش

استفاده از TMD و میراگرهای ویس... 16:47

استفاده از TMD و میراگرهای ویسکوز و اصطکاکی در ژاپن

2 هفته پیش

ویدیویی درباره میراگرهای ویسکو... 04:06

ویدیویی درباره میراگرهای ویسکوز شرکت taylor

2 هفته پیش

0.11 sec time: 20, count: 6, slow: 0