بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به کافه آموزش

راهکارهای فروش در جهانی که همه... 59:55

راهکارهای فروش در جهانی که همه فروشنده اند

1 ماه پیش

مذاکرات آنلاین (روش های مذاکره... 16:52

مذاکرات آنلاین (روش های مذاکره در فضای مجازی)

1 ماه پیش

کافه آموزش | تفاوت مشاور و کوچ 05:17

کافه آموزش | تفاوت مشاور و کوچ

1 ماه پیش

کافه آموزش | باید در بالکن کسب... 04:23

کافه آموزش | باید در بالکن کسب و کارمان بایستیم!

1 ماه پیش

کافه آموزش | بحران ها و اعتبار... 05:55

کافه آموزش | بحران ها و اعتبار مدیران

1 ماه پیش

کافه آموزش | اکشن لرنینگ چیست؟ 01:39

کافه آموزش | اکشن لرنینگ چیست؟

1 ماه پیش

کافه آموزش | کوچینگ چیست؟ 01:26

کافه آموزش | کوچینگ چیست؟

1 ماه پیش

کافه آموزش | مهندسی فروش چیست؟ 02:44

کافه آموزش | مهندسی فروش چیست؟

1 ماه پیش

0.069