بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به پردیس سامیت 2021 7

پنل رویدادهامون چی شد؟ 50:28

پنل رویدادهامون چی شد؟

1 ماه پیش

سخرانی جناب آقای مهدی معصومی د... 12:58

سخرانی جناب آقای مهدی معصومی در مورد «چی شد اومدیم سراغ نوآوری؟»

1 ماه پیش

پنل، چرا خروجی شتابدهنده‌ها مع... 39:54

پنل، چرا خروجی شتابدهنده‌ها معمولا برای VCها جذاب نیست؟

1 ماه پیش

خلاصه پردیس سامیت 2021 - پارت... 05:01 1080p

خلاصه پردیس سامیت 2021 - پارت اول

2 ماه پیش

خلاصه رویداد پردیس سامیت 2021... 06:13 1080p

خلاصه رویداد پردیس سامیت 2021 - پارت دوم

2 ماه پیش

خلاصه رویداد پردیس سامیت 2021 03:19 1080p

خلاصه رویداد پردیس سامیت 2021

2 ماه پیش

0.04 sec, flt: 0 time: 10, count: 5, slow: 0