بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به هیات نظارت

قرائت و شمارش آرا – قسمت سوم ت... 15:10

قرائت و شمارش آرا – قسمت سوم تکمیل فرم صورتجلسه

1 ماه پیش

چینش شعب اخذ رأی در ایام کرونا 05:31 1080p

چینش شعب اخذ رأی در ایام کرونا

1 ماه پیش

قرائت و شمارش آرا – قسمت سوم ت... 15:10

قرائت و شمارش آرا – قسمت سوم تکمیل فرم صورتجلسه

1 ماه پیش

قرائت و شمارش آرا – قسمت دوم آ... 21:51

قرائت و شمارش آرا – قسمت دوم آرای صحیح

1 ماه پیش

قرائت و شمارش آرا – قسمت اول آ... 11:45

قرائت و شمارش آرا – قسمت اول آرای باطله

1 ماه پیش

مراحل پلمب صندوق اخذ رای 08:38

مراحل پلمب صندوق اخذ رای

1 ماه پیش

قرائت و شمارش آرا – قسمت اول آ... 11:45

قرائت و شمارش آرا – قسمت اول آرای باطله

1 ماه پیش

چینش شعب اخذ رأی در ایام کرونا 05:31 1080p

چینش شعب اخذ رأی در ایام کرونا

1 ماه پیش

قرائت و شمارش آرا – قسمت دوم آ... 21:51

قرائت و شمارش آرا – قسمت دوم آرای صحیح

1 ماه پیش

مراحل پلمب صندوق اخذ رای 08:38

مراحل پلمب صندوق اخذ رای

1 ماه پیش

0.05 sec, flt: 0 time: 14, count: 5, slow: 0