بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به نادرشاه

لشکرکشی نادرشاه به هندوستان 04:59

لشکرکشی نادرشاه به هندوستان

1 ماه پیش

نادرشاه در فتح قندهار 04:36

نادرشاه در فتح قندهار

1 ماه پیش

پادشاهی نادر شاه افشار 04:52

پادشاهی نادر شاه افشار

1 ماه پیش

سرگذشت نادرشاه آخرین فاتح شرق 01:19:27

سرگذشت نادرشاه آخرین فاتح شرق

1 ماه پیش

14_ انیمیشن تاریخ از این ور ای... 21:08

14_ انیمیشن تاریخ از این ور این قسمت : نادر شاه ( از صفوی تا افشار )

1 ماه پیش

معرفی نادرشاه افشار در سی ثانی... 01:18

معرفی نادرشاه افشار در سی ثانیه

1 ماه پیش

کارتون تاریخ از این ور - نادرش... 21:24

کارتون تاریخ از این ور - نادرشاه

1 ماه پیش

ملتی که تاریخ خود را نداند سزا... 06:41

ملتی که تاریخ خود را نداند سزاوار بردگی است | نادرشاه, آخرین فاتح مشرق زمین

1 ماه پیش

نادرشاه افشار ، واپسین کشورگشا... 54:16

نادرشاه افشار ، واپسین کشورگشای خاور

1 ماه پیش

نادرشاه در فتح قندهار 04:36

نادرشاه در فتح قندهار

1 ماه پیش

0.05 sec, flt: 0 time: 12, count: 5, slow: 0