بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به فورتیک 14

پاسخ آزمون -  روز دوم برنامه ج... 12:31 1080p

پاسخ آزمون - روز دوم برنامه جمع بندی

1 ماه پیش

تحلیل سوال 202 درس شیمی آزمون... 02:08

تحلیل سوال 202 درس شیمی آزمون 30 آبان آزمون آنلاین فورتیک استاد فرزانه

1 ماه پیش

تحلیل سوال 203 درس شیمی آزمون... 01:27

تحلیل سوال 203 درس شیمی آزمون 30 آبان آزمون آنلاین فورتیک استاد فرزانه

1 ماه پیش

تحلیل سوال 204 درس شیمی آزمون... 02:28

تحلیل سوال 204 درس شیمی آزمون 30 آبان آزمون آنلاین فورتیک استاد فرزانه

1 ماه پیش

تحلیل سوال 205 درس شیمی آزمون... 01:47

تحلیل سوال 205 درس شیمی آزمون 30 آبان آزمون آنلاین فورتیک استاد فرزانه

1 ماه پیش

تحلیل سوال 101 درس ریاضی تجربی... 03:08

تحلیل سوال 101 درس ریاضی تجربی آزمون 25 مهر آزمون آنلاین فورتیک استاد عباسپور

2 ماه پیش

تحلیل سوال190 رشته ریاضی و205... 06:04

تحلیل سوال190 رشته ریاضی و205 تجربی درس شیمی آزمون 25 مهر آزمون آنلاین فورتیک

2 ماه پیش

تحلیل سوال 1 درس ادبیات آزمون... 08:59 1080p

تحلیل سوال 1 درس ادبیات آزمون 25 مهر آزمون آنلاین فورتیک استاد آغاسی

2 ماه پیش

تحلیل تصویری درس زبان آزمون 25... 40:32 1080p

تحلیل تصویری درس زبان آزمون 25 مهر آزمون آنلاین فورتیک استاد کیاسالار

2 ماه پیش

تحلیل تصویری درس دینی آزمون 25... 21:46

تحلیل تصویری درس دینی آزمون 25 مهر آزمون آنلاین فورتیک استاد فکری

2 ماه پیش

تحلیل سوال127 درس زیست 25 مهر... 01:30

تحلیل سوال127 درس زیست 25 مهر آزمون آنلاین فورتیک استاد عمارلو

2 ماه پیش

جلسه اول آزمون های دیاناکو فور... 02:40:19 1080p

جلسه اول آزمون های دیاناکو فورتیک استاد عمارلو

2 ماه پیش

0.03 sec time: 5, count: 5, slow: 0