بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به طوفان فکری

با این 5 اصل توی جلسه طوفان فک... 04:44 1080p

با این 5 اصل توی جلسه طوفان فکری، ایده بهتری برای تولید ویدیو بزن

2 ماه پیش

طوفان فکری - Brainstorming 06:56

طوفان فکری - Brainstorming

2 ماه پیش

تکنیک طوفان فکری 16:35 1080p

تکنیک طوفان فکری

2 ماه پیش

پنج فوت کوزه گری برای جلسه طوف... 01:33

پنج فوت کوزه گری برای جلسه طوفان فکری

2 ماه پیش

طوفان فکری یا بارش فکری چیست |... 04:27

طوفان فکری یا بارش فکری چیست | آموزش خلق ایده و حل تیمی مسئله | دیجیتال ساینس

2 ماه پیش

چگونه با اجرای موثر طوفان فکری... 01:35

چگونه با اجرای موثر طوفان فکری ایده های بدیع خلق کنیم؟

2 ماه پیش

با این 5 اصل توی جلسه طوفان فک... 04:44 1080p

با این 5 اصل توی جلسه طوفان فکری، ایده بهتری برای تولید ویدیو بزن

2 ماه پیش

0.05 sec, flt: 0 time: 11, count: 5, slow: 0