بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به طنز دفاع مقدس

خاطرات ملات: بزرگترین تشییع جن... 00:43

خاطرات ملات: بزرگترین تشییع جنازه شهید در جهان!

1 ماه پیش

خاطرات ملات: به من نگید ملات! 00:59

خاطرات ملات: به من نگید ملات!

1 ماه پیش

خاطرات ملات: عملیات با چهار هز... 03:56

خاطرات ملات: عملیات با چهار هزار سگ !

1 ماه پیش

خاطرات ملات: فرماندهی ملات 02:29

خاطرات ملات: فرماندهی ملات

1 ماه پیش

خاطرات ملات: سخنرانی تاریخی 03:53

خاطرات ملات: سخنرانی تاریخی

1 ماه پیش

خاطرات ملات: اولین نماز جماعت! 00:51

خاطرات ملات: اولین نماز جماعت!

1 ماه پیش

طنز دفاع مقدس: حاج حبیب زمانی 01:00 1080p

طنز دفاع مقدس: حاج حبیب زمانی

1 ماه پیش

خاطرات ملات: نگهبانی انبار مهم... 01:39

خاطرات ملات: نگهبانی انبار مهمات !

2 ماه پیش

0.05 sec, flt: 0 time: 10, count: 5, slow: 0