بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به سیدحمید خویی 8

زهد از پویاترین امور دینی در ت... 04:46

زهد از پویاترین امور دینی در تعالی انسان است

1 هفته پیش

عظمت خدا چشم و دل متقین را پر... 04:53

عظمت خدا چشم و دل متقین را پر کرده است

1 هفته پیش

برای بندگی شرط قائل نشویم 04:27

برای بندگی شرط قائل نشویم

1 هفته پیش

منفعتی که تنها برای پارسایان ا... 04:12

منفعتی که تنها برای پارسایان است

1 هفته پیش

تقوا اصلی عینی و محور ظهور فضا... 04:13

تقوا اصلی عینی و محور ظهور فضایل اخلاقی است

1 هفته پیش

تقوا؛ سبک زندگی خداپسندانه 03:26

تقوا؛ سبک زندگی خداپسندانه

1 هفته پیش

زهد از پویاترین امور دینی در ت... 04:46

زهد از پویاترین امور دینی در تعالی انسان است

2 هفته پیش

عظمت خدا چشم و دل متقین را پر... 04:53

عظمت خدا چشم و دل متقین را پر کرده است

2 هفته پیش

0.04 sec, delay: 0.00 sec time: 11, count: 5, slow: 0