بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به سنتیمنتال

محیط مناسب معامله گری 09:16 1080p

محیط مناسب معامله گری

1 هفته پیش

آموزش رایگان معامله گری سنتیمن... 08:12 1080p

آموزش رایگان معامله گری سنتیمنتال

1 هفته پیش

محیط مناسب معامله گری 09:16 1080p

محیط مناسب معامله گری

2 هفته پیش

مقدمه گام سوم 16:48 1080p

مقدمه گام سوم

2 هفته پیش

ژورنال معاملاتی 11:37 1080p

ژورنال معاملاتی

2 هفته پیش

تشخیص جریان سفارشات و شناسایی... 25:59 1080p

تشخیص جریان سفارشات و شناسایی لبه ورود

2 هفته پیش

حد ضرر و فرصت 24:38 1080p

حد ضرر و فرصت

2 هفته پیش

شناسایی موقعیت های معاملاتی 10:54 1080p

شناسایی موقعیت های معاملاتی

2 هفته پیش

جمع بندی مباحث آموزشی 11:47 1080p

جمع بندی مباحث آموزشی

2 هفته پیش

انواع جریان سفارشات و اهمیت آن... 04:15 1080p

انواع جریان سفارشات و اهمیت آنها

2 هفته پیش

انواع اصلاح 06:25 1080p

انواع اصلاح

2 هفته پیش

چرخه بازار 16:46 1080p

چرخه بازار

2 هفته پیش

اصول روند 16:24 1080p

اصول روند

2 هفته پیش

تئوری خلاف 07:59 1080p

تئوری خلاف

2 هفته پیش

اصول شناسایی ضریب مطلوبیت سهام 11:50 1080p

اصول شناسایی ضریب مطلوبیت سهام

2 هفته پیش

شاخص تغییرات ورانی معامله گر ه... 10:20 1080p

شاخص تغییرات ورانی معامله گر های حاظر در بازار

2 هفته پیش

شاخص تغییرات نقدینگی معامله گر... 07:28 1080p

شاخص تغییرات نقدینگی معامله گرهای در خلاف جهت روند

2 هفته پیش

شاخص تغییرات نقدینگی معامله گر... 18:59 1080p

شاخص تغییرات نقدینگی معامله گرهای در جهت روند

2 هفته پیش

جمع بندی مباحث آموزشی 15:37 1080p

جمع بندی مباحث آموزشی

2 هفته پیش

قائده مومنت 13:54 1080p

قائده مومنت

2 هفته پیش

سطوح طلایی استاتیک و داینامیک 09:11

سطوح طلایی استاتیک و داینامیک

2 هفته پیش

سطوح تنش (قسمت سوم) 14:16

سطوح تنش (قسمت سوم)

2 هفته پیش

سطوح تنش (قسمت دوم) 25:44

سطوح تنش (قسمت دوم)

2 هفته پیش

سطوح تنش (قسمت اول) 17:30

سطوح تنش (قسمت اول)

2 هفته پیش

روند رنج 13:22

روند رنج

2 هفته پیش

شناسایی شروع،ادامه،تغییر و پای... 08:59

شناسایی شروع،ادامه،تغییر و پایان روند نزولی

2 هفته پیش

شناسایی شروع،ادامه،تغییر و پای... 26:09

شناسایی شروع،ادامه،تغییر و پایان روند صعودی

2 هفته پیش

انواع دستورات در انتظار و تاثی... 13:43

انواع دستورات در انتظار و تاثیر آنها برحرکات قیمت

2 هفته پیش

انواع رفتار معاملاتی و تاثیر آ... 25:54

انواع رفتار معاملاتی و تاثیر آنها بر حرکت قیمت

2 هفته پیش

زوم و کندل استاندارد (قسمت سوم... 11:05

زوم و کندل استاندارد (قسمت سوم)

2 هفته پیش

زوم و کندل استاندارد (قسمت دوم... 26:20

زوم و کندل استاندارد (قسمت دوم)

2 هفته پیش

زوم و کندل استاندارد (قسمت اول... 25:56

زوم و کندل استاندارد (قسمت اول)

2 هفته پیش

0.06 sec time: 21, count: 5, slow: 0