بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به زراعت 10

برداشت سُماق - تلاش سبز 21:52 1080p

برداشت سُماق - تلاش سبز

2 هفته پیش

پیشگام - تولیدکننده نمونه گندم... 28:14 1080p

پیشگام - تولیدکننده نمونه گندم بذری

2 هفته پیش

برداشت سُماق - تلاش سبز 21:52 1080p

برداشت سُماق - تلاش سبز

2 هفته پیش

پیشگام - تولیدکننده نمونه سیب‌... 29:28 1080p

پیشگام - تولیدکننده نمونه سیب‌زمینی‌

2 هفته پیش

کشت نشائی چغندرقند - تلاش سبز 23:48 1080p

کشت نشائی چغندرقند - تلاش سبز

2 هفته پیش

کاشت پیاز 15:23 1080p

کاشت پیاز

2 هفته پیش

مبارزه با آفت سن گندم - تلاش س... 12:59

مبارزه با آفت سن گندم - تلاش سبز

2 هفته پیش

ارتقاء امنیت غذایی، کشاورزی دی... 22:42 1080p

ارتقاء امنیت غذایی، کشاورزی دیم - تلاش سبز

2 هفته پیش

داشت و برداشت کینوآ (قسمت دوم) 20:53 1080p

داشت و برداشت کینوآ (قسمت دوم)

2 هفته پیش

تولید بذر گندم - تلاش سبز 21:43 1080p

تولید بذر گندم - تلاش سبز

2 هفته پیش

0.05 sec time: 25, count: 5, slow: 0