بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به دیوان شمس 4

شرح سلوک و حیرانی از زبان مولا... 04:09

شرح سلوک و حیرانی از زبان مولانا

1 ماه پیش

مشاهده‌ای بالاتر از تخیل 03:46

مشاهده‌ای بالاتر از تخیل

2 ماه پیش

مشاهده‌ای بالاتر از تخیل 03:46

مشاهده‌ای بالاتر از تخیل

2 ماه پیش

شرح ابیاتی از دیوان شمس 50:37

شرح ابیاتی از دیوان شمس

1 سال پیش

0.04 sec, delay: 0.00 sec time: 10, count: 5, slow: 0