بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به تکثیر سانسوریا

نکات ویژه برای قلمه زدن سانسور... 10:20 1080p

نکات ویژه برای قلمه زدن سانسوریا، که هرکسی نمیدونه | sansevieria

1 ماه پیش

قلمه زدن سانسوریا در آب 02:22

قلمه زدن سانسوریا در آب

1 ماه پیش

راحت ترین روش قلمه زدن و تکثیر... 02:53 1080p

راحت ترین روش قلمه زدن و تکثیر سانسوریا در خانه

1 ماه پیش

آموزش قلمه زدن گیاه سانسوریا 01:29

آموزش قلمه زدن گیاه سانسوریا

1 ماه پیش

آموزش قلمه گیری از سانسوریا -ق... 01:00

آموزش قلمه گیری از سانسوریا -قلمه زدن سانسوریا - سانسوریا

1 ماه پیش

آموزش تکثیر و قلمه زدن سانسوری... 01:00

آموزش تکثیر و قلمه زدن سانسوریا

1 ماه پیش

تهیه قلمه برگ سانسوریا 00:54

تهیه قلمه برگ سانسوریا

1 ماه پیش

نکات ویژه برای قلمه زدن سانسور... 10:20 1080p

نکات ویژه برای قلمه زدن سانسوریا، که هرکسی نمیدونه | sansevieria

1 ماه پیش

0.04 sec, flt: 0 time: 11, count: 5, slow: 0