بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به تقارن مرکزی 10

تقارن مرکزی ( صفحه ۷۳ و ۷۴) 14:06

تقارن مرکزی ( صفحه ۷۳ و ۷۴)

4 روز پیش

جواب فعالیت صفحه 72 و 73 ریاضی... 04:23 1080p

جواب فعالیت صفحه 72 و 73 ریاضی ششم

1 هفته پیش

تدریس فصل چهارم ( درس تقارن مر... 12:15 1080p

تدریس فصل چهارم ( درس تقارن مرکزی) قسمت اول

3 هفته پیش

جواب کاردرکلاس صفحه 73 فصل چها... 05:44 1080p

جواب کاردرکلاس صفحه 73 فصل چهارم ریاض پنجم

3 هفته پیش

تقارن مرکزی کلاس پنجم 05:16 1080p

تقارن مرکزی کلاس پنجم

3 هفته پیش

جواب کاردر کلاس صفحه 67 ریاضی... 04:10 1080p

جواب کاردر کلاس صفحه 67 ریاضی ششم

3 هفته پیش

جواب کاردرکلاس صفحه 73 فصل چها... 05:44 1080p

جواب کاردرکلاس صفحه 73 فصل چهارم ریاض پنجم

3 هفته پیش

جواب کاردر کلاس صفحه 67 ریاضی... 04:10 1080p

جواب کاردر کلاس صفحه 67 ریاضی ششم

1 ماه پیش

جواب تمرین صفحه 68 ریاضی ششم د... 03:45 1080p

جواب تمرین صفحه 68 ریاضی ششم دبستان

1 ماه پیش

جواب تمرین صفحه 68 ریاضی ششم د... 03:45 1080p

جواب تمرین صفحه 68 ریاضی ششم دبستان

1 ماه پیش

0.06 sec time: 24, count: 5, slow: 0