بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به برخورد صاعقه

لحظه برخورد صاعقه 00:22

لحظه برخورد صاعقه

1 ماه پیش

برخورد صاعقه به هواپیما 00:40

برخورد صاعقه به هواپیما

1 ماه پیش

برخورد صاعقه با رودخانه 00:29

برخورد صاعقه با رودخانه

1 ماه پیش

برخورد صاعقه توسط موبایل 00:58

برخورد صاعقه توسط موبایل

1 ماه پیش

برخورد صاعقه به زمین 01:39

برخورد صاعقه به زمین

1 ماه پیش

برخورد صاعقه با درختان 01:27

برخورد صاعقه با درختان

1 ماه پیش

صحنه هایی هولناک از برخورد صاع... 01:10

صحنه هایی هولناک از برخورد صاعقه

1 ماه پیش

مصدومیت دو بازیکن بر اثر برخور... 00:30

مصدومیت دو بازیکن بر اثر برخورد صاعقه

1 ماه پیش

فیلمی عجیب و هولناک از وحشت یک... 00:30

فیلمی عجیب و هولناک از وحشت یک زن

1 ماه پیش

0.06 sec time: 21, count: 6, slow: 0