بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به اسناد تجاری 19

اصول نگارش و ایمنی در صدور چک 02:15

اصول نگارش و ایمنی در صدور چک

3 هفته پیش

کاربرد چک 02 01:01

کاربرد چک 02

3 هفته پیش

کاربرد چک 01 00:53

کاربرد چک 01

3 هفته پیش

مدت اعتبار چک و سفته 01:08

مدت اعتبار چک و سفته

3 هفته پیش

اماره بدهکاری به دارنده لاشه چ... 00:21

اماره بدهکاری به دارنده لاشه چک

3 هفته پیش

صدور چک از حساب مسدود 00:11

صدور چک از حساب مسدود

3 هفته پیش

عدم تطابق امضا چک 00:43

عدم تطابق امضا چک

3 هفته پیش

مرور زمان در چک 00:37

مرور زمان در چک

3 هفته پیش

انتقال چک برگشتی 00:59

انتقال چک برگشتی

3 هفته پیش

چک غیر کیفری 03:37

چک غیر کیفری

3 هفته پیش

حالات قابل تعیقب کیفری چک 06:15

حالات قابل تعیقب کیفری چک

3 هفته پیش

دلایل برگشت چک 06:15

دلایل برگشت چک

3 هفته پیش

چک سفید امضا 01:49

چک سفید امضا

3 هفته پیش

چک کیفری 00:32

چک کیفری

3 هفته پیش

راهکار های جلوگیری از چگ برگشت... 01:19

راهکار های جلوگیری از چگ برگشتی

3 هفته پیش

چک های موسسات مالی و اعتباری 02:32

چک های موسسات مالی و اعتباری

3 هفته پیش

مسئولین چک 02:37

مسئولین چک

3 هفته پیش

چک بهتر است یا سفته؟ 02:40

چک بهتر است یا سفته؟

3 هفته پیش

مزایا و معیب اسناد تجاری 05:06

مزایا و معیب اسناد تجاری

3 هفته پیش

0.05 sec, delay: 0.00 sec time: 12, count: 5, slow: 0