بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به ارتش ارمنستان 24

خــــــبر فـــــوری 11:04

خــــــبر فـــــوری

7 ماه پیش

درگیری شدید بین نیروهای آذربای... 00:43

درگیری شدید بین نیروهای آذربایجان و ارمنستان در نزدیکی مرز ایران

7 ماه پیش

انهدام پایگاه ارتش ارمنستان تو... 00:32

انهدام پایگاه ارتش ارمنستان توسط ارتش آذربایجان

8 ماه پیش

حملات توپخانه ای ارتش آذربایجا... 00:37

حملات توپخانه ای ارتش آذربایجان به ارمنستان

8 ماه پیش

حمله پهبادهای انتحاری آذربایجا... 02:33 1080p

حمله پهبادهای انتحاری آذربایجان به ارتش ارمنستان

8 ماه پیش

انهدام سامانه های راداری ارمنس... 00:51 1080p

انهدام سامانه های راداری ارمنستان توسط ارتش آذربایجان

8 ماه پیش

حمله هوایی ارتش آذربایجان به ک... 01:15 1080p

حمله هوایی ارتش آذربایجان به کاروان ارتش ارمنستان

8 ماه پیش

شکار دقیق زره پوش های ارتش ارم... 01:19 1080p

شکار دقیق زره پوش های ارتش ارمنستان توسط آذربایجان

8 ماه پیش

حمله هوایی ارتش آذربایجان به ک... 01:15 1080p

حمله هوایی ارتش آذربایجان به کاروان ارتش ارمنستان

8 ماه پیش

انهدام سامانه های راداری ارمنس... 00:51 1080p

انهدام سامانه های راداری ارمنستان توسط ارتش آذربایجان

8 ماه پیش

انهدام توپخانه های ارمنستان تو... 01:06

انهدام توپخانه های ارمنستان توسط ارتش آذربایجان

8 ماه پیش

انهدام تانک های ارتش ارمنستان... 00:53 1080p

انهدام تانک های ارتش ارمنستان توسط پهبادهای آذربایجان

8 ماه پیش

حمله پهبادهای انتحاری آذربایجا... 02:33 1080p

حمله پهبادهای انتحاری آذربایجان به ارتش ارمنستان

8 ماه پیش

انهدام خودروهای کاتیوشا ارمنست... 00:42 1080p

انهدام خودروهای کاتیوشا ارمنستان توسط پهبادهای ارتش آذربایجان

8 ماه پیش

انهدام توپخانه های ارتش ارمنست... 00:58

انهدام توپخانه های ارتش ارمنستان توسط پهبادهای آذربایجان

8 ماه پیش

حملات پهبادی ارتش آذربایجان به... 00:51 1080p

حملات پهبادی ارتش آذربایجان به ارتش ارمنستان

8 ماه پیش

انهدام ادوات نظامی ارمنستان تو... 00:32

انهدام ادوات نظامی ارمنستان توسط پهبادهای ارتش آذربایجان

8 ماه پیش

انهدام سامانه های راداری ارمنس... 00:44

انهدام سامانه های راداری ارمنستان توسط ارتش آذربایجان

8 ماه پیش

شکار دقیق زره پوش های ارتش ارم... 01:19 1080p

شکار دقیق زره پوش های ارتش ارمنستان توسط آذربایجان

8 ماه پیش

حملات پهبادی ارتش آذربایجان به... 00:51 1080p

حملات پهبادی ارتش آذربایجان به ارتش ارمنستان

8 ماه پیش

انهدام خودروهای کاتیوشا ارمنست... 00:42 1080p

انهدام خودروهای کاتیوشا ارمنستان توسط پهبادهای ارتش آذربایجان

8 ماه پیش

هدف گیری تانک‌های جمهوری آذربا... 00:32

هدف گیری تانک‌های جمهوری آذربایجان توسط ارتش ارمنستان در مرز منطقه قره باغ

8 ماه پیش

هدف گیری تانک‌های جمهوری آذربا... 00:32

هدف گیری تانک‌های جمهوری آذربایجان توسط ارتش ارمنستان در مرز منطقه قره باغ

8 ماه پیش

ضربات ارتش آذربایجان به ارتش ا... 00:51

ضربات ارتش آذربایجان به ارتش ارمنستان (۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰)

8 ماه پیش

0.06 sec, delay: 0.00 sec time: 14, count: 5, slow: 0