بهترین و جدیدترین ویدئو های روز

ویديو های مربوط به آکادمی آریا

بسته آموزشی علم آموز ۳ – تقسیم... 08:05

بسته آموزشی علم آموز ۳ – تقسیم و هندسه ذهنی و سریع اعداد طبیعی، کسری و اعشاری

4 هفته پیش

بسته آموزشی علم آموز ۲ – ضرب ذ... 09:07

بسته آموزشی علم آموز ۲ – ضرب ذهنی و سریع اعداد طبیعی، کسری و اعشاری

4 هفته پیش

بسته آموزشی علم آموز ۱ – جمع و... 07:28

بسته آموزشی علم آموز ۱ – جمع و تفریق ذهنی و سریع اعداد طبیعی، کسری و اعشاری

4 هفته پیش

بسته آموزشی دانش پژوه ۲ – ضرب... 06:14

بسته آموزشی دانش پژوه ۲ – ضرب ذهنی و سریع اعداد صحیح، کسری و اعشاری

4 هفته پیش

بسته آموزشی دانش پژوه ۳ – تقسی... 08:31

بسته آموزشی دانش پژوه ۳ – تقسیم و هندسه ذهنی و سریع اعداد صحیح، کسری و اعشاری

4 هفته پیش

بسته آموزشی دانش پژوه ۱ – جمع... 09:37

بسته آموزشی دانش پژوه ۱ – جمع و تفزیق ذهنی و سریع اعداد صحیح، کسری و اعشاری

4 هفته پیش

ریاضیاتـ آسان چیست ؟ 02:28

ریاضیاتـ آسان چیست ؟

4 هفته پیش

بسته های آموزشی ریاضیاتـ آسان 02:35

بسته های آموزشی ریاضیاتـ آسان

4 هفته پیش

بسته آموزشی علم آموز ۲ – ضرب ذ... 09:07

بسته آموزشی علم آموز ۲ – ضرب ذهنی اعداد طبیعی، کسری و اعشاری

4 هفته پیش

بسته آموزشی دانش پژوه ۴ – محاس... 05:44

بسته آموزشی دانش پژوه ۴ – محاسبات ذهنی توان، جذر، معادلات و قانون فیثاغورس

4 هفته پیش

بسته آموزشی دانش پژوه ۳ – تقسی... 08:31

بسته آموزشی دانش پژوه ۳ – تقسیم و هندسه ذهنی و سریع اعداد صحیح، کسری و اعشاری

4 هفته پیش

بسته آموزشی دانش پژوه ۲ – ضرب... 06:14

بسته آموزشی دانش پژوه ۲ – ضرب ذهنی و سریع اعداد صحیح، کسری و اعشاری

4 هفته پیش

بسته آموزشی دانش پژوه ۱ – جمع... 09:37

بسته آموزشی دانش پژوه ۱ – جمع و تفزیق ذهنی و سریع اعداد صحیح، کسری و اعشاری

4 هفته پیش

بسته آموزشی علم آموز ۲ – ضرب ذ... 09:07

بسته آموزشی علم آموز ۲ – ضرب ذهنی و سریع اعداد طبیعی، کسری و اعشاری

4 هفته پیش

بسته آموزشی علم آموز ۱ – جمع و... 07:28

بسته آموزشی علم آموز ۱ – جمع و تفریق ذهنی و سریع اعداد طبیعی، کسری و اعشاری

4 هفته پیش

بسته آموزشی دانش پژوه ۴ – محاس... 05:44

بسته آموزشی دانش پژوه ۴ – محاسبات ذهنی توان، جذر، معادلات و قانون فیثاغورس

4 هفته پیش

0.08 sec time: 21, count: 6, slow: 0